توصیه به کسب و کارها برای کاهش اثرات بحران کرونا (قسمت 4 )

118

نقدینگی ایمن

یکی از مهمترین چالش های کسب و کارهای کوچک و نوآفرین ، دسترسی به پول نقد است. اداره هر کسب و کار یک تلاش مخاطره آمیز است. با این حال، مشاغل کوچک بسیار آسیب پذیر هستند. فقط نیمی از مشاغل کوچک بیش از پنج سال عمر می کنند. هزینه های هر کسب و کار از قبیل اجاره، حقوق و دستمزد و خدمات شهری به خصوص در سال های اولیه، نقدینگی زیادی نیاز دارد. به این امر فقدان درآمد حاصل از کاهش سرعت خدمات و مزایای تازه مورد نیاز ناشی از بیماری همه گیر را اضافه کنید. در این شرایط واقعا کارآفرینان تحت فشار زیادی قرار خواهند گرفت.

به منظور مقابله با این چالش کوتاه مدت، جریان سریع وجه نقد برای آسیب پذیرترین کسب و کارها می تواند کارمندان را در لیست حقوق و دستمزد نگه دارد و با حفظ مشتریان باعث پایداری کسب و کارها شود. بخشی از این جریان های نقدی در قالب سیاست های حمایتی دولت ارائه خواهد شد،  ولی آنچه در اینجا موضوع توجه است، تاکید به صاحبان کسب و کارها و کارآفرینان برای یافتن راه حل های نوآورانه برای حفظ نقدینگی است. آشنایی با روشهای تامین مالی کارآفرینانه وبه کارگیری آنها و به حداقل رساندن نیاز به سرمایه در گردش از طریق خودراه اندازهای تاخیری و خودراه اندازهای حداقلی ، از جمله توصیه هایی است که به صاحبان این کسب و کارها می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست اصلی